Hírös Tréning

30 órás német üzleti nyelvtanfolyam

30

óra

10

hét

Minden

hétfőn

17:00

kezdés

3*45

perces órák

Ismertető a német üzleti nyelvtanfolyamról

Német üzleti nyelvtanfolyamunk alapvetően kommunikatív jellegű. Célunk az, hogy megszerettessük a nyelvtanulást, és egy olyan gyakorlatias, használható tudást adjunk tanulóink kezébe, amivel bátran meg mernek szólalni a munkahelyen. Óráinkon megismerkedünk az alapvető üzleti terminológiával, beszélgetünk a meetingek, prezentációk felépítésével, üzleti leveleket fogalmazunk, és munkahelyi szituációba keveredünk. 

A német üzleti nyelvtanfolyam paraméterei:

  • 30 órás beszédközpontú német üzleti nyelvtanfolyam
  • Az órák heti egy alkalommal kerülnek megtartásra.
  • Egy alkalommal 3 *45 perc kerül megtartásra, így a tanfolyam 10 hét alatt elvégezhető
  • A tanfolyam díja: 45 000 Ft (1500 Ft / 45 perc)
  • A tanfolyami díjat készpénzben, bankkártyával és átutalással is lehet teljesíteni
  • A tanfolyam legalább 5 fő jelentkezése esetén indul
  • A tanfolyam B1-es, alapfokú szintű
    • kezdés: várhatóan 2023 ősszel
  • Jelentkezni lehet a jelentkezési lap kitöltésével, vagy személyesen nyitva tartási időben a nyelviskolában

Szeretettel várunk mindenkit a német üzleti nyelvtanfolyamra!

Miután elvégezted a tanfolyamot,

Kinek szól a tanfolyam?

A tanfolyamot már meglévő, legalább B1-es szintű tudással érkező hallgatóinknak ajánljuk, akik olyan vállalati környezetben dolgoznak (vagy terveznek elhelyezkedni) ahol a német a központi nyelv, a kollégák nagy százaléka külföldi. 

Tantervi tematika

Üzleti témakörök, üzleti szókincs

A munka világa

–          munkakör, feladatok, felelősségi körök bemutatása

–          munkahelyen mindennapi szokásos cselekvések, feladatok leírása

–          elvárások – munkavállaló, munkáltató

–          külső-, belső tulajdonságok leírása

–          munkával kapcsolatos múltbeli élmények leírása

–          állásinterjú során tud kezdeményezni pl. új téma felhozatalával, de a beszélgetés során nagyon függ az interjú készítőjétől

Projektek, tervek

–          munkafolyamatok, lépések bemutatása

–          jelen pillanatban folyamatban lévő munka leírása

–          feladatok aktualizálása és felosztása

–          lényeges információ megkeresése és értelmezése mindennapi szakmai dokumentumokban

–          különböző projektek egyszerűen, világosan megfogalmazott lépéseinek értelmezése

Szabadidő

–          munka és magánélet egyensúlya

–          munkakultúra Magyarországon és a célnyelvi országokban

–          szabadidős tevékenységek a munkahelyen és a magánéletben

–          preferálás kifejezése

–          múltbeli események leírása

Üzleti kapcsolatok

–          üzleti kapcsolatok kialakítása, fenntartása

–          elérhetőségek leírása

–          beszélgetés udvarias befejezése

Termékek, szolgáltatások

–          egyéb gyakori szolgáltatások jellemzőinek leírása

–          instrukciók értelmezése

–          eszközök működésének bemutatása, összehasonlítása

–          szolgáltatásokkal kapcsolatos kevésbé előforduló begyakorolt helyzetekben való megfelelés pl. nem megfelelő áru visszavitele

–          panasz meglehetősen részletes leírása

Vevők, ügyfelek

–          vállalat termékeinek, szolgáltatásainak és a célcsoportjainak bemutatása

–          vásárlási szokások, e-kereskedelem

–          üzlettípusok – előnyök, hátrányok bemutatása

–          rendelés, házhozszállítás

–          ügyfélszolgálat

Pénzügyi szolgáltatások

–          banki szolgáltatások, fizetési módok, befektetések

–          biztosítók

Üzleti úton

–          vendégek meghívása, fogadása

–          konferencia szervezése

–          konferencián való részvétel, kapcsolatteremtés

–          üzleti úton: utazás repülővel, repülőtéren, szállodában

–          az utazás során előforduló helyzetek megoldása, pl. felmerülő ügyek nagy részével, például utazás, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal külföldi látogatás során

–          turizmus hatása a gazdaságra

Munkahely bemutatása

–          szabályok, előírások bemutatása

–          munkájával kapcsolatos témákban való részvétel, akár felkészülés nélkül is

–          a munkával kapcsolatos mindennapi társalgás során beszélgetések, kérdések követése, időnként egyes szavak, fordulatok megismétlésével

–          munkájával kapcsolatos társalgás, eszmecsere fenntartása

 

Nyelvtani szerkezetek

–    kötőszó: als/obwohl/damit

–      birtokos eset

–      kettős kötőszavak: nicht nur…sondern

–      múlt idők: Päteritum, Plusquamperfekt

–      vonatkozói névmás és vonatkozói mellékmondat

–      szenvedő szerkezet jelen idejének ismétlése

–      szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel jelen időben

–      a brauchen ige használata

–      főnévi igenév: zu

–      főnévi igenév um+zu/statt zu

–      főnévi igenév ohne zu

–      nicht/nur brauchen + inf.

–      auch/zwar…aber/entweder…oder

–      vonzatos igék ismétlése

–      irreális óhajtó mondatok feltételes móddal: irreale Wunschsätze mit

–      Konj. II.

–      kifejezések az es‐szel

 

Üzleti kommunikációs célok

 

Üzleti kapcsolatok

–          bemutatkozás és mások bemutatása

–          érdeklődés kifejezése

–          szemtől szemben egyszerű társalgást tud kezdeményezni, fenntartani és befejezni számára ismerős munkájával kapcsolatos témákban

–          javaslatok, azokra reagálás

–          érzelmek kifejezése, azokra reagálás: meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés, közömbösség

–          vendéglátás: vendégek fogadása, kínálás, elfogadás

 

Telefonbeszélgetések megkezdése és befejezése

–          egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása

–          részletesebb információ megszerzésére

–          részletes instrukciók kérése és követése

–          munkája során előforduló helyzetekben egyszerű, begyakorolt fordulatokkal kommunikációt fenntartani telefonon

–          világos beszéd követése, időnként egyes szavak és fordulatok ismétlésével

 

Megbeszélés, értekezlet

–          feladataihoz tartozó, világosan megfogalmazott instrukciók értelmezése

–          munkájához kapcsolódó témák lényegének leírása meglehetősen folyékonyan

–          gondolatok lineáris összekapcsolása

–          ismerős témával kapcsolatos megbeszélések fő pontjainak jegyzetelése

–          több forrásból származó rövid információ összekapcsolása és azok valaki más számára történő összefoglalása egyszerű módon

 

Előadás / prezentációs technikák

–          előadás megtervezése, bevezetése, befejezése

–          információközlés vizuális eszközök használatával

–          gondolatok lineáris összekapcsolása

 

Információcsere

–          részletes beszámoló élményekről, érzésekről, reakciókról

–          váratlan események elmesélése

–          munkával, ismerős üzleti témával kapcsolatos szövegek, dokumentumok értelmezése

–          elintéznivaló ismertetése, változások leírása

–          az elmondottak követése, szükség esetén az elhangzottak megismétlése a kölcsönös megértés érdekében

–          lehetséges megoldásokkal vagy teendőkkel kapcsolatos vélemény és reakció kifejezése, érvekkel és magyarázatokkal

–          teendők meghatározása, módosítása

–          információ ellenőrzése írásban, problémákra való rákérdezés, problémák elmagyarázása elfogadható pontossággal

–          egyszerű, közvetlen fontosságú információt közlő vagy kérő levél, feljegyzés megírása

 

Készen állsz a német üzleti nyelvtanfolyamra?

Jelentkezési lap

Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezési szándékát küldi el a tanfolyamra, fizetési kötelezettséget automatikusan nem von maga után. 

További tanfolyamok

Az alábbi tanfolyamok is érdekelhetik

Számítógépkezelői alaptréningünket azon kezdő hallgatók részére ajánljuk, akik még nem használtak számítógépet, laptopot, okoseszközt, vagy csak nagyon kezdő ismeretekkel rendelkeznek. Nekik szeretnénk segítséget nyújtani tréningünkkel.

tantermi képzés

16 óra - 2 alkalom
érdekel
Ha Ön már betöltötte az 50. évet, és szívesen tanulna nyelveket, 20 órás senior német nyelvtanfolyamunk Önnek szól! Heti egy alkalommal invitáljuk, egy alapvetően beszédközpontú nyelvi tanfolyamra, ahol a kommunikációra, a megértésre, és a megértetésre helyezzük a hangsúlyt!

tantermi képzés

20 óra - 10 alkalom
Érdekel