iTolc

ITOLC - International Test of Language Competence

Az ITOLC általános nyelvvizsgát angol és német nyelvből lehet letenni. A vizsgák egynyelvűek, négy szinten érhetők el: A2, B1 (államilag akkreditált alapfok), B2 (államilag akkreditált középfok), C1 (államilag akkreditált felsőfok). Az ITOLC vizsgán minden feladat számítógépen végezhető. Jelentkezni írásbeli, szóbeli, illetve komplex (az „írásbelit” és „szóbelit” egyaránt magába foglaló) vizsgára lehet.

A vizsga fejlesztése

A vizsgát a Katedra Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság és az Innostart Kft. fejlesztette 142 832 635 Ft európai úniós támogatás felhasználásával (Projekt: GINOP-2.1.1-15-2016-01103 – i-Tolc felhőalapú nyelvvizsgafejlesztés)

A vizsga fejlesztői a vizsgázók közül a fiatal korcsoportot célozzák meg elsősorban. A “Z” és “Y” generációs tanulók, fiatal felnőttek nyelvtanulási, és nyelvhasználati szokásainak figyelembe vétele volt a fejlesztői fókuszban. A fiatal generáció jelentős része digitális bennszülöttnek számít, akik számára a digitális eszközök magabiztos használata már nem jelent kihívást. A fejlesztést megelőző kutatások azt támasztották alá, hogy sokuk inkább választana olyan nyelvvizsga formát, ahol a vizsga digitális környezetben zajlik, hiszen a nyelvhasználatra is leginkább digitális környezetben kerül sor. A fejlesztés eredményeképp létrejött Magyarország első teljesen számítógépes nyelvvizsgája, ahol minden készség mérése számítógép segítségével történik.

Az ITOLC nyelvvizsga megfelel a magyarországi nyelvvizsga akkreditációs előírásoknak, amelynek alapján 2019. márciusában megkapta az akkreditációt a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtól (NYAK).

Az ITOLC nyelvvizsga előnyei

 • Nem igényel speciális felkészülést (a fejlesztés során a tesztelő fiatalok a vizsga utasításait szinte el sem olvasták, sok esetben intuitívan megoldották a feladatokat, külön felkészülés nélkül)
 • A vizsga során folyamatosan használhatja az Akadémiai Kiadó digitális kétnyelvű szótárait
 • A szóbeli vizsgarészen kizárt a vizsgáztatói részrehajlás (a szóbeli vizsgarészen a számítógép által adott instrukciók szerint kell a vizsgázónak szóban megnyilvánulni, amelyekről készült felvételt később a vizsgáztatók anonim módon értékelnek)
 • Az íráskészség vizsgánál nem kell pontlevonástól tartani az esetlegesen olvashatatlan kézírás miatt
 • A hallás utáni értésnél a vizsgázó indítja el a saját ritmusában a hangfelvételt, nem fordulhat elő, hogy nem tudott rá épp odafigyelni valamilyen zavaró körülmény miatt
 • A vizsga eredmények gyorsabban elérhetők lesznek, mert a vizsga jelentős részét a számítógép automatikusan javítja
 • Rengeteg vizsgaalkalomra lehet jelentkezni, így a vizsgázó akkor vizsgázik, amikor számára a legkedvezőbb, a jelentkezési határidők is közelebb lehetnek a vizsgához
 • A vizsga otthon is szimulálható, kipróbálható
 • A vizsga egy fél nap alatt lezajlik, míg a legtöbb nyelvvizsga minimum egy egész napot igénybe vesz
 • Légkondicionált vizsgatermekben, a kor követelményeinek megfelelő modern informatikai infrastruktúrán zajlik a vizsga
 • Maximális a vizsga biztonság a csalások kizárása tekintetében

Környezettudatosság: 100%-ban digitális megoldás, nincs semmilyen papír alapú része a vizsgának és a jelentkezési folyamatnak sem